Licencja Tenis10

Licencja ta jest obowiązkowo wymagana dla dzieci chcących trenować w naszym klubie. Jest oczywiście darmowa, a jej uzyskanie jest zupełnie nieskomplikowane. W formularzu rejestracyjnym, prócz standardowych pól, prosimy o wybranie z rozwijalnej listy klubu: Morskie Towarzystwo Tenisowe. Poniżej ściąga w postaci printscreen.

Adres do rejestracji: REJESTRACJA

Udostępnij